Re: Ciekawe, bezpłatne wydawnictwa poświęcone Bieszczadom i

Recenzje, nowości, polecane tytuły

"Antropogeniczna transformacja środowiska przyrodniczego"

Postprzez lucyna » 9 paź 2011, o 15:46

Ostatnio dzięki moim wspaniałym Kolegom i Znajomym opływam w wydawnicze dostatki. Książki piętrzą się w ładnych stosikach, będę musiała dokupić regał aby pomieścić te nowe wspaniałości. Wśród perełek jest wyjątkowo interesująca publikacja praktycznie nieosiągalna dla czytelników. To podarunek od Kolegi Przewodnika, który z tajemniczą miną dał mi Księgę Jubileuszową dedykowaną Profesorowi Janowi Lachowi. "Antropogeniczna transformacja środowiska przyrodniczego" pod redakcją Wandy Wilczyńskiej-Michalik (ze zdjęciem ale bez autografu Jubilata) okazała się niezmiernie interesującą lekturą. Autorami artykułów są osoby współpracujące z Panem Profesorem prowadzące badania także na terenie Karpat i Podkarpacia. Dotyczą one szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, są napisane przez meteorologów, klimatologów, geomorfologów, hydrologów. Motyw przewodni to przekształcenie środowiska przez czynniki antropogeniczne. Dla laika to skarb, po raz pierwszy spotkałam się z kilkoma zagadnieniami n. z anomaliami opadowymi w naszym regionie czy z wpływem cmentarzy na chemizm wód podziemnych. Mimo iż są to artykuły naukowe przeczytałam e bez najmniejszych problemów, wiedza zawarta w nich jest przyswajalna także dla przewodnika, kompletnego dyletanta w kilku dziedzinach.
Mi Pan Profesor kojarzy się przede wszystkim z badaniami prowadzonymi na terenie Beskidu Niskiego. Znam nieliczne fragmenty Jego prac dotyczących geomorfologii dynamicznej, procesów rzeźbotwórczych zachodniej części Beskidu Niskiego np. rejonu Magury Wątkowskiej.
Kilka słów o Panu Profesorze
http://www.ap.krakow.pl/geo/cyber/lach.html
Książka jest ładnie wydana, twarda oprawa, szyta, dobry papier, ilustrowana.
O "III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z DYNAMIKA ZMIAN ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI" oraz Jubileuszu 45 - lecia pracy naukowej Profesora Jana Lacha" pisałam w tym wątku kilka postów wyżej.

Spis treści
Wprowadzenie
Działalność naukowo-dydaktyczna profesora Jana Lacha
Publikacje prof. dr hab. Jana Lacha w latach 1968-2010
Feliks Kiryk
Z Przeworska w świat. Przyczynek do dziejów miasta w drugiej połowie XV w.
Irmina Zioło, Zbigniew Zioło
Relacje między działalnością antropogeniczną, a środowiskiem przyrodniczym
Eligiusz Brzeźniak
Anomalie opadowe w Karpackim Wschodnim Regionie Pluwialnym
Józef Żychowski
Przegląd wyników badań prowadzonych na świecie nad wpływem cmentarzy na chemizm wód podziemnych
Wojciech Blecharczyk
Kryteria oceny przyrodniczych i edukacyjnych walorów karpackiej części dorzecza Sanu
Zygmunt Wnuk
Rezerwat geologiczny "Prządki" w województwie podkarpackim
Józef Kukulak
Trwałość otoczaków skał krystalicznych w terasach i stożkach Czarnego Dunajca na Podhalu
Szymon Biały
Proces renaturalizacji śladów górnictwa w dolinie Jaworzynki w Tatrach i jego skutki w krajobrazie kulturowym
Radosław Tarkowski
Podziemne składowanie - sposób na unieszkodliwienie dwutlenku węgla
Danuta Limanówka
Klimat Sanoka w latach 1951-2008
Piotr Lewik
Usłonecznienie w Krakowie w latach 1826-2005
Jan Rajman
Procesy industrializacji i urbanizacji, a środowisko Wybrane zagadnienia badawcze
Eugeniusz Rydz
Rolnictwo w okresie integracji europejskiej na wybranych przykładach z Pomorza Środkowego

Tytuł: "Antropogeniczna transformacja środowiska przyrodniczego"
Redakcja: Wanda Wilczyńska-Michalik
Wydanie: I
Stron: 205
ISBN: 978-83-62139-13-2
Wydawnictwo: Attyka
Kraków 2010

Zygmunt Wnuk
Rezerwat geologiczny "Prządki" w województwie podkarpackim " str.112-113
"Podsumowanie i wnioski
w rozwoju gospodarki turystycznej w wymiarze regionalnym i krajowym konieczne jest monitorowanie wpływu turystów na środowisko przyrodnicze oraz kontrola skutków zmian w środowisku przyrody ożywionej i nieożywionej wywołanych przez turystykę oraz opracowanie metod ich eliminacji lub ograniczenia do minimum.
Położenie rezerwatu przy drodze Rzeszów - Czarnorzeki - Korczyna - Krosno odgrywa znaczącą rolę w masowym ruchu turystycznym. Istniejąca presja ruchu turystycznego ogranicza się głównie do sezonu letniego i weekendowego oraz koncentruje na niewielkim obszarze wzdłuż najcenniejszych skałek. Na odcinku ty obserwuje się znaczne przekroczenie pojemności ekologicznej terenu oraz pozostawienie napisów na skalach (ryc.40) co powoduje zagrożenie dla ich istnienia. Konieczne jest jego ukierunkowanie przestrzenne za pomocą planowania odpowiedniej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zapewniającej zachowanie rezerwatu w jak najlepszym stanie. Na najliczniej uczęszczanym szlaku, konieczne jest wybudowanie podestu umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się turystów. Podest ten ponad to zahamuje erozję tego odcinka oraz umożliwi naturalną sukcesję roślinności oraz w miarę swobodne przemieszczanie się większości zwierząt.
Na ciągu "Prządki-Odrzykoń" proponuje się utworzenie geoparku według kryteriów UNESCO. Ta nowa forma ochrony ma realizować założenia ochrony przyrody nieożywionej i walorów historyczno-kulturowych zgodnie z rozwojem zrównoważonym regionu (Aleksandrowicz 2006). proponowany obszar geoparku winien objąć stanowisko geologiczne o znaczeniu naukowym, dydaktycznym i turystycznym, czyli rezerwat "Prządki", zaś ruiny zamku "Kamieniec" i skałki w Odrzykoniu są niezwykle cennym elementem uzupełniającym go o wartości historyczno-kulturowe i geologiczne. [...]"
Avatar użytkownika
lucyna
Zbanowany
 
Posty: 2158
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 10:04
Lokalizacja: Góry Sanocko-Turczańskie

Historia zapisana w drewnie. Raport o dziejach i stanie zach

Postprzez lucyna » 16 paź 2011, o 06:28

Dziś wrzucę recenzję Kuby, Kolegi z świata for historycznych. Opowiada On o książce, której niestety nigdy nie będę miała, est tylko w sferze moich marzeń. To wydawnictwo Pro Carpathii "Historia zapisana w drewnie. Raport o dziejach i stanie zachowania dziewięciu drewnianych obiektów sakralnych Podkarpacia".

Podkarpacie jest jednym z najcenniejszych regionów Polski pod względem krajoznawczym i historycznym. Jednym z nich jest szlak turystyczno-historyczny architektury drewnianej obejmującej obiekty sakralne. Świątynie te to cerkwie greckokatolickie, prawosławne oraz kościoły rzymskokatolickie. Recenzowany tom, wydany nakładem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA przy współpracy z norweską fundacją z Miasta Røros, prezentuje dziewięć wybranych obiektów tego typu.

Na wstępie słowo o Stowarzyszeniu PRO CARPATHIA. Jest to instytucja działająca od 2004 r. Jej celem jest promowanie regionu poprzez organizowanie projektów krajowych i zagranicznych. Stowarzyszenie prowadzi też działalność gospodarczą, badawczą oraz wydawniczą .

Książka jest pokłosiem projektu "Skarby w drewnie ukryte" - polsko-norweska wymiana doświadczeń w dziedzinie konserwacji i promocji dziedzictwa kulturalnego zrealizowanego na przełomie 2010 i 2011 r. przez wspomniane wyżej Stowarzyszenie i norweskie miasto Røros. Zaprezentowane zostały raporty o stanie zachowania i wiedzy dziewięciu obiektów sakralnych z całego Podkarpacia, które poczęły pełnić rolę reprezentatywną dla regionu. Ów obiekty pochodzą z Czerteżu, Gawłuszowic, Iwonicza Zdroju, Liskowatem, Łęków Górnych, Miększa Starego, Nowego Brusna, Pielgrzymki oraz Soniny.

Recenzowana praca wydana została na zasadzie tomu pokonferencyjnego, na którego treść składają się artykuły różnych Autorów. Poprzedza je słowo wstępne autorstwa dr Grażyny Stojak - konserwatora zabytków z podkarpackiej placówki konserwatorskiej w Przemyślu, pełniącej rolę w tym wydaniu jako kierownika projektu badawczego i jednego z autorów tekstu. Następnie umieszczone zostało dziewięć artykułów, a całość kończy tekst zatytułowany Badania dendrochronologiczne, w którym przedstawiono raport z badania laboratoryjnego przeprowadzonego na obiektach. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że praca jest dwujęzyczna – polsko-norweska – i w języku norweskim powtórzona została treść. Część polska liczy sobie 133 strony, a razem z częścią norweską to 259 stron plus cztery strony z wkładką z kolorowymi ilustracjami na kredowym papierze.

Budowa każdego z artykułów jest jednakowa. Rozpoczyna ją podrozdział będący danymi identyfikacyjnymi obiektu, następnie przedstawiany zostaje stan badań nad obiektem (źródła archiwalne, literatura przedmiotu, studia historyczne, ekspertyzy mykologiczne, dokumentacja fotograficzna, karty ewidencyjne - zielone i białe, źródła kartograficzne i ikonograficzne oraz dokumentacja techniczna), dalej prezentowana jest historia obiektu, jego opis z uwzględnieniem ukształtowania terenu, usytuowania, dostępności do opisywanego obiektu, otoczenia, towarzyszącej mu zabudowy etc., w następnej kolejności podrozdziały dotyczące stanu zachowania, materiału ilustracyjnego, a także tzw. programu postępowania z obiektem. Każdy z artykułów opatrzony jest w pełną ilustrację fotograficzną, plany, rzuty techniczne, a niektóre, prezentujące obiekty zniszczone zębem czasu lub zmodyfikowane na przestrzeni dziejów, rekonstrukcje multimedialne.

Teksty są szczegółowe w swej treści. "Przemycają" dużą liczbę wiadomości, które mogą zainteresować szerszą grupę odbiorców. Nie są to, jak widać po krótkim opisie budowy każdego z artykułów, tylko informacje o historii danego obiektu. Są tam pełne wiadomości techniczne, laboratoryjne, konserwatorskie, a także źródłoznawcze. Stąd też projekt, w wyniku którego powstał recenzowany tutaj tom, winien być określony jako wybitnie interdyscyplinarny, z zastosowaniem wielu najnowszych nowinek technicznych. Warto zasygnalizować przy tej okazji fakt, że w skład grupy uczestniczącej w projekcie "Skarby ukryte w drewnie", wchodzili ludzie zajmujący się różnymi dziedzinami, a więc historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, archiwiści, duchowni i inni.

Książka posiada miękką oprawę, co nie zawsze gwarantuje dobrej ochrony. Papier jest dobrej jakości, a czcionka czytelna. Oprócz wspomniane wcześniej wkładki z kolorowymi fotografiami, w pracy przeważają fotografie czarno-białe. Czarno-białe są też rekonstrukcje multimedialne, co nie zawsze dobrze się prezentuje. Wyróżnić trzeba natomiast układ, który z początku może wydawać się zawiły, ale w miarę lektury nie nastręcza kłopotu.

Kończąc, trzeba zwrócić uwagę, że cieszą takie inicjatywy, gdzie w prawdziwie profesjonalny sposób przedstawia się piękno architektoniczne regionu. Cieszy też fakt, że książka jest pokłosiem międzynarodowego projektu badawczego, a sam region podkarpacki naprawdę może pochwalić się imponującymi obiektami sakralnymi, zwłaszcza w Norwegii, tak różnej kulturowo od Polski, a zwłaszcza od Podkarpacia, gdzie od wieków krzyżował się tygiel etniczny i kulturowy. Niestety, książka została wydana tylko w 200 egzemplarzach i nie podlega sprzedaży . Najpewniej dostępna będzie w bibliotekach oraz czytelniach i tam pozwolę sobie skierować tych, których praca zainteresuje. A zainteresować powinna, zwłaszcza miłośników turystyki historycznej, drewnianej architektury sakralnej oraz prawdziwej przygody na szlakach Polski południowo-wschodniej.

Plus minus:
Na plus:
+ świetna inicjatywa
+ wartość poznawcza
+ interdyscyplinarne ujęcie problemu
+ dane techniczne obiektów
+ liczne rekonstrukcje, fotografie, plany etc.
+ tematyka
Na minus:
- wydanie
- jakość niektórych ilustracji

Tytuł: Historia zapisana w drewnie. Raport o dziejach i stanie zachowania dziewięciu drewnianych obiektów sakralnych Podkarpacia
Autor: Krzysztof Staszewski, Dorota Zielińska (red.)
Wydawca: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61577-08-9
Liczba stron: 259 + 4
Cena: brak danych
Ocena recenzenta: 8,5/10

Źródło http://www.historia.org.pl/index.php/re ... enzja.html
Avatar użytkownika
lucyna
Zbanowany
 
Posty: 2158
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 10:04
Lokalizacja: Góry Sanocko-Turczańskie

"Schroniska górskie i obiekty PTTK w Bieszczadach"

Postprzez lucyna » 27 lis 2011, o 09:29

Jedna z ciekawszych reklamówek z mojej kolekcji. Mapa turystyczna bardzo czytelna, zredukowane nazewnictwo do minimum, prezentująca część Beskidu Niskiego i Bieszczady. Obejmuje teren od Dukli po bieszczadzką część wschodniej granicy państwa. Przedstawiono na niej 14 obiektów należących do PTTK: pokoje gościnne w Dukli, schronisko PTTK w Komańczy, domki turystyczne Camp Biała Góra w Sanoku, Dom Turysty PTTK w Sanoku, Bacówka PTTK Pod Honem Cisna, Bar Niedźwiadek w Ustrzykach Dolnych, Hotel Górski PTTK w Wetlinie, schronisko PTTK Kremenaros w Ustrzykach Górnych, Chatka Puchatka - Połonina Wetlińska, dom wycieczkowy w Wetlinie, Hotel Górski PTTK w Ustrzykach Górnych, Camping PTTK w Ustrzyki Górne, schronisko Bacówka Pod Małą Rawką, schronisko - Bacówka PTTK Jaworzec k. Kalnicy. Na stronie opisowej są reklamy poszczególnych obiektów. Mapa jest bardzo bogato ilustrowana jak każda reklamówka. Mam egzemplarz bezpłatny, widziałam jednak tę mapę w kasach schronisk, kosztuje od 5 do 8 zł.

Tytuł: "Schroniska górskie i obiekty PTTK w Bieszczadach"
Mapa turystyczna PTTK skala 1: 150 000
Wydanie: I
ISBN:
Wydawca: Dinard
Gorlice 2005

Nie będę przepisywać reklam, zapodam tylko mały fragment tekstu poświęconego w Jaworcu.
"Zapraszamy w Bieszczady! Nasze schronisko położone jest w sercu Bieszczadów. Dookoła rosną piękne lasy pełne dzikiej zwierzyny. Tuż po wyjściu przed dom urzeka piękny widok na dolinę Wetliny. Miejsce stanowi znakomity punkt wypadowy w Bieszczady - Połonina Wetlińska, Smerek, Masyw Falowej są na wyciągnięcie ręki. Spotkasz tu wspaniałych ludzi, poczujesz niezapomniany klimat. Napijesz się pysznego grzańca. Śpiewania przy gitarze do późnej nocy nie zapomnisz przez długi czas. Zapraszamy na nocleg - na pewno nie pożałujesz. [...]"
Avatar użytkownika
lucyna
Zbanowany
 
Posty: 2158
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 10:04
Lokalizacja: Góry Sanocko-Turczańskie

"Dęby Pamięci"

Postprzez lucyna » 2 lut 2012, o 10:33

Jesienią Kolega Przewodnik Piotr Kutiak ofiarował mi kilka wyjątkowych książek, bardzo interesujących dla regionalisty, praktycznie nie do zdobycia. Wśród nich jest album "Dęby Pamięci" poświęcony akcji sadzenia Dębów Pamięci - upamiętnienia Oficerów, Synów Ziemi Sanockiej zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych nieznanych nam miejscach. Piękna akcja, możecie o niej przeczytać w znajdującym się poniżej linku.
Chciałabym skoncentrować się na książce. Została ona wydana dzięki Ludziom Dobrej Woli - instruktorom sanockiego hufca: hm. Zbigniewowi Osenkowskiemu (autor części biogramów), hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi (zdjęcia), sanockiemu historykowi Edwarowi Zającowi (rozdział "Sanoczanie zamordowani przez NKWD w Charkowie, Katyniu, Twerze i innych, jeszcze nieznanych miejscach"), a przede wszystkim panu Zbigniewowi Jaskulskiemu właścicielowi Drukarni - Zakładu Usług Poligraficznych w Krośnie, który sfinansował druk albumu.
Książka składa się z kilku części: dwa pierwsze rozdziały są poświęcone pomordowanym Oficerom, trzeci to album zawierający fotografie obrazujące akt sadzenia drzewa i tabliczki znajdujące się obok dębu oraz fotorelację z całości imprezy.
Mnie zainteresowały dwa pierwsze rozdziały. Pierwszy autorstwa Edwarda Zająca przybliża nam zbrodnię katyńską, zawiera Sanocką Listę Katyńską obejmującą 47 nazwiska oraz listę Oficerów zamordowanych w nieznanych miejscach (14 osócool.gif. Drugi rozdział to biografie uhonorowanych Żołnierzy, jedne z nich są szczegółowe, zawierają fragmenty listów, zdjęcia, inne skrótowe ale wszystkie są źródłem z którego możemy czerpać wiedzę o dwudziestowiecznej historii Ziemi Sanockiej i dziejach regionu. (lista uhonorowanych jest zawarta w zlinkowanym artykule) Dwie pierwsze biografie przetoczę.
Książka jest ładnie wydana, twarda okładka, dobrej jakości papier, cenna dla wszystkich regionalistów i miłośników naszego regionu.

Więcej informacji o akcji sadzenia Dębów Pamięci tu
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id ... g=35&idp=0

Spis treści
Wstęp
I. Sanoczanie zamordowani przez NKWD w Charkowie, Katyniu, Twerze i innych, jeszcze nieznanych miejscach
II. Podstawowe informacje o Oficerach, dla uhonorowania których posadzono w Sanoku Dęby Pamięci
III. Dęby Pamięci
Posłowie

Tytuł: "Dęby Pamięci"
Redaktor: hm. Krystyna Chowaniec
Wydanie: I
Stron: 63
ISBN: 978-83-931109-3-3
Wydawca: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
Sanok 2010

"II. Podstawowe informacje o Oficerach, dla uhonorowania których posadzono w Sanoku Dęby Pamięci

Podpułkownik Edward Zygmunt Peszkowski, syn Władysława, urodził się w 1891 r. w Stryju. Krewny księdza prałata Harcmistrza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Uczestnik walk o Niepodległość i granice. Zawodowy wojskowy, w 1939 roku służył w Garnizonie Jarosław. Artylerzysta. Jeniec Starobielska, zamordowany w Charkowie.
W 2007 r. mianowany na stopień pułkownika.

Porucznik rezerwy piechoty Tadeusz Adam Stanisław Słotołowicz. Urodził się 19 grudnia 1900 r. w Sanoku, s. Stanisława, radcy Sądu Krajowego w Sanoku i Kamilii ze Świerczyńskich. W latach 1911-1919 był uczniem Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Sanoku. 15 lutego 1919 roku z wyróżnieniem zdał maturę, miesiąc wcześniej wstąpił ochotniczo do III baonu strzelców sanockich i brał udział w 3 wyprawach w czasie polsko-ukraińskich walk o granice. W 1924 przeniesiony do rezerwy. Po studiach na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1927 zdał egzamin sędziowski. Sędzia Sądu Powiatowego w Rymanowie, prowadził także prywatną kancelarię adwokacką w Dukli. Jako oficer rezerwy ćwiczenia wojskowe odbywał w macierzystym 2 pułku strzelców podhalańskich w Sanoku. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku do 10 września walczył w składzie 22 Dywizji Piechoty. Wzięty do niewoli sowieckiej w rejonie Łomży. Jeniec Kozielska, zamordowany w lesie katyńskim. Zidentyfikowany po numerem 393 i ekshumowany do pierwszej mogiły bratniej. Pozostawił żonę Marię Zofię z domu Kaczorowską, córkę Marię Ewę i dwóch synów. W 2007 r. mianowany na stopień kapitana. [...]"
Avatar użytkownika
lucyna
Zbanowany
 
Posty: 2158
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 10:04
Lokalizacja: Góry Sanocko-Turczańskie

Poprzednia strona

Powrót do Mapy, przewodniki i inne wydawnictwa z regionu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zarejestrowanych użytkowników i 1 gość


Loading

O F I C J A L N E    F O R U M    D Y S K U S Y J N E    S E R W I S Ó W:
               

Forum bieszczadzkieforum.pl używa plików typu cookies do poprawnego działania strony, w celach statystycznych, reklamowych, w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz by umożliwić logowanie zarejestrowanym użytkownikom. Korzystanie z forum bieszczadzkieforum.pl, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.