Słowacja

Recenzje, nowości, polecane tytuły

"Cyklisticky Chodnik Ikon"

Postprzez lucyna » 20 kwi 2009, o 16:08

W 2003 r. został wytyczony na terenie Bukowskich Wierchów Rowerowy Szlak Ikon. Wydano przewodniczek "Cyklisticky Chodnik Ikon" opisujący wszystkie cerkiewki położone na obszarze powiatu Snina. Książeczka jest bogato ilustrowana, każdy obiekt jest dokładnie pokazany na zdjęciach, zarówno wygląd zewnętrzny świątyni jak i jej wnętrze, dodano także szkice - rzuty cechowane bryły i nie potrafię przetłumaczyć podorys no na rzucie jest wnętrze. Przewodniczek jest w języku słowackim, polskim i angielskim.
Dołączono także przekrój trasy z zaznaczonym kilometrażem i wysokościami.

Spis treści:
- Budowle sakralne na szlaku ikon
- Wystrój świątyni
- Jalova
- Topola
- Rusky Potok
- Ulicske Krive

http://www.fenix-snina.mladez.sk
fenix-snina@zoznam.sk

Tytuł: "Cyklisticky Chodnik Ikon"
Praca zbiorowa
Wydanie:
Stron: 10
ISBN:
Wydawnictwo: Detska organizacja FENIX Snina
Snina 2003

"Ulicske Krive
Drewniana grekokatolicka cerkiew p.w. św. Michała Archanioła powstała w 1718 roku. Prezentuje typ budowli trójdzielnej o konstrukcji zrębowej osadzonej na kamiennej podmurówce. Narożne belki zwieńczone są dwustopniowym gontowym dachem. Cerkiew posiada dwie drewniane wieże. W dużej zachodniej wieży nad wejściem, umieszczone są dzwony; drugą małą wieżyczkę postawiono od strony wschodniej, nad prezbiterium.
Cerkiew podzielona jest na trzy części: przedsionek (gr. nartex), nawę i prezbiterium. Dominującym elementem wyposażenia jest osiemnastowieczny ikonostas oddzielający część ołtarzową od nawy. Ikonostas reprezentuje styl barkowy, z elementami rokoko. Ikony są rozmieszczone zgodnie z tradycją bizantyjską. Podstawowy szereg obejmuje ikony: Jezusa Chrystusa, Bogurodzicy, św. Mikołaja oraz św. Michała Archanioła, któremu poświęcona jest cerkiew. Nad szeregiem podstawowym znalazł się rząd ikon świątecznych, powyżej pas przedstawiający dwunastu apostołów oraz proroków i patriarchów Starego Testamentu. Nad carskimi wrotami znajduje się ikona przedstawiająca "Ostatnią Wieczerzę", ponad nią ikona Jezusa Chrystusa Pantokratora, a po bokach ikony Matki Bożej i Jana Chrzciciela. Wymienione ikony, oraz te które przedstawiają apostołów tworzą szereg Deisis. Na samej górze ikonostasu znajduje się "Ukrzyżowanie".
Szczególną uwagę należy zwrócić ba ikony umieszczone w nawie. Po prawej stronie, w pobliżu ikonostasu, znajduje się ikona "Ukrzyżowanie" z drugiej połowy XVII wieku, dzieło ludowego artysty. Dalej jest to ikona Jezusa Chrystusa Pantokratora oraz św. Mikołaja, obie z 16 wieku. Z tego samego okresu pochodzi ikona Mandylion-Spas nerukotvornyj (obraz nie namalowany ludzką ręką), umieszczony na drewnianej balustradzie chóru. Po lewej stronie ikonostasu znajduje się obraz z 1834 roku, będący wyobrażeniem męki Jezusa Chrystusa, następnie ikony: św. Mikołaja z 16 wieku, ikona "Wygnanie z raju", "Ofiara Abrahama", "Trzej młodzieńcy w ogniu" oraz Hodogetria - portret Bogurodzicy z dzieciątkiem ( z 15 wieku). "
lucyna
 

"Międzynarodowy Szlak Rowerowy "Zielony Rower"

Postprzez lucyna » 21 kwi 2009, o 10:22

Dziś przyszła pora na przedstawienie mini przewodnika po słowackiej części szlaku Zielony Rower, trasy oznaczonej międzynarodowym symbolem R-61. Broszura została wydana przez stowarzyszenie FENIX w Sninie. Nie wiem dlaczego nie możemy otworzyć ich strony. Przewodniczek "Międzynarodowy Szlak Rowerowy "Zielony Rower" Josefa Talorovica jest ciekawie napisany, autor podaje nam nie tylko informacje praktyczne charakteryzujące trasę ale także ciekawie opowiada o mijanych atrakcjach. Miałam przyjemność nie tylko poznać Autora ale także kilkakrotnie uczestniczyłam w szkoleniu prowadzonym przez Josefa. Prawdę powiedziawszy bardzo interesującym, Autor posiada bardzo dużą wiedzę typu przewodnickiego i ogromne doświadczenie zarówno górskie jak "rowerowe". W tej broszurze zawarł całą swoją pasję, bardzo fajnie się ją czyta.
Broszurę wydano w języku słowackim polskim i angielskim, przy czym tłumaczenie na j.polski jest naprawdę dobre. Mini przewodnik jest bogato ilustrowany, powiedziałabym nawet więcej, tekst towarzyszy tylko zdjęciom. Zawiera oprócz opisu trasy dwie mapki poglądowe: Międzynarodowy Szlak Rowerowy Zielony Rower (mapka obejmuje obszar trzech państw : Polski, Słowacji i Ukrainy), Trasy rowerowe w PN Połoniny, trochę tekstu, fotografie i profile odcinków: Ruskiesedlo-Stakcin, Stakcin-Ludomirov, Lidomirov-Ubli, zasady zachowania sie w przyrodzie. Szlak zaczyna się na przejściu Roztoki Górne-Ruskie Sedlo, a kończy dwa km przed przejściem granicznym Ubla-Male Berezne.

Tytuł: "Międzynarodowy Szlak Rowerowy "Zielony Rower"
Autor: Jozef Talarovic
Wydanie: I
Stron: 10
ISBN: 80-969049-0-6
Wydawnictwo: Detska orgazacia Fenix
Snina 2003

Może trochę razem pouczymy się
"Zbiornik wodny Starina (jego budowa rozpoczęła się w 1981 r. Jest to typ zapory ziemnej sypanej. W związku z budową zbiornika wysiedlono siedem wiosek, 3463 mieszkańców, 769 domostw. Zbiornik zaczął być napełniany 20.08.1987 r, a uruchomiony w 1988 r. Wysokość zapory wynosi 50 m, a długość 311 m. Korona zapory ma szerokość 7 m, a u podstawy 311 m.korona zapory ma 7 m, a u podstawy 310 m. Objętość to 59,2 mln metrów sześciennych. Długość zalewu wynosi 3,5 km, natomiast powierzchnia zatopionego areału ma 281 ha . Powierzchnia rezerwuaru to 125,81 km kwadratowych. Celem zapory jest gromadzenie wody pitnej dla całej wschodniej Słowacji i obniżenie przepływu wody pod zaporą, co chroni teren przed powodzią. "
lucyna
 

"Ruch turystyczny słowacko-polskiego pogranicza Województwo

Postprzez lucyna » 22 kwi 2009, o 06:25

Wydawnictwa, które przedstawiam są wydane w ramach różnorakich projektów, można je było dostać bezpłatnie. Także to o którym za chwilę będę pisać. Powstało dzięki pieniądzom unijnym przeznaczonym na rozwój obszarów przygranicznych i zaciśnięcie więzi sąsiedzkich. Muszę się bezwstydnie pochwalić Pro Carpathia zdobyła pieniądze i nasz Kolega Grzesiek Sitko będzie kontynuował projekt "Śladami derkacza-przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej", tym razem na obszarze polsko-słowackim. Cieszę się, bo przed naszą 20 (chyba tyle osób obejmuje projekt) dwa lata wspólnych szkoleń w bioróżnorodności Karpat. Będę więc Wam mogła przedstawiać atrakcje turystyczne województwa preszowskiego. A jest co. Wystarczy zaglądnąć do informatora "Ruch turystyczny słowacko-polskiego pogranicza Województwo Preszowskie" wydanego przez Regionalna rozvojova agentura Svidnik. Jest to pięknie wydana, bardzo bogato ilustrowana zdjęciami ocierającymi się nawet o artystyczne, dwujęzyczna publikacja promująca walory północno-wschodniej Słowacji i naszych województw: podkarpackiego i częściowo małopolskiego.
Publikacja zawiera aktualne informacje o walorach turystycznych, bazie hotelarsko-gastronomicznej, rekreacyjnej, przejściach granicznych (np. z Ukrainą), poglądowe mapki z naniesionymi atrakcjami turystycznymi, przebiegiem szlaków kulturowych, tras rowerowych. Sama trasa o której pisałam Karpatska drevena cesta liczy 333 km długości, na terenie województwa preszowskiego znajduje się: 12 722 zabytków i 30 103 przedmioty zabytkowe, są tu takie perełki jak Bardejów, Preszów, Lewocza, Osturnia, Żdiar, Kieżmark, Stara Lubovla, 5 parków narodowych: Tatrzański PN, Pieniński PN, PN Niskie Tatry, PN Słowacki Raj, PN Połoniny, liczne źródła mineralne i wody geotermalne.
Gdzie można dostać to cudo? Po znajomości, być może jeszcze mają w centrum informacji transgranicznej w Dukli.

Spis treści
Charakterystyka regionów
Drewniane obiekty sakralne
Miasta uzdrowiskowe
Turystyka

Tytuł: " "Ruch turystyczny słowacko-polskiego pogranicza Województwo Preszowskie"
Autor: Praca zbiorowa
Wydanie: I
Stron: 16
ISBN: 80-967898-7-2
Wydawnictwo: Regionalna rozvojova agentura Svidnik
Svidnik


"Potencjał Województwa Preszowskiego oraz przygranicznych terenów województw: Podkarpackiego i części Małopolskiego w zakresie turystyki, rekreacji, a także leczenia uzdrowiskowego jest duży i zróżnicowany. Są tu możliwości dla rozwoju rekreacji i ruchu turystycznego wysokogórskiego i górskiego obszaru, ważne elementy dziedzictwa kulturalnego i historycznego, służące jako cel poznawczego ruchu turystycznego, turystyki i turystyki rowerowej i nareszcie możliwości kąpieli w zalewach wodnych i kąpieliskach termalnych.
Obecnie w rejestrze zabytków znajduje się 12 722 nieruchomości oraz 30 103 przedmiotów zabytkowych. Największa koncentracja zabytków znajduje się na terenie Województwa Preszowskiego. Do największych należy zabudowa miejska w Bardejowie wraz z żydowskim subiborium wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ze względu na atrakcyjność turystyczną do najciekawszych należą zabudowy miejskie w Preszowie, Lewoczy, Kieżmarku, Podolińcu, Spiskiej Kapitule, w Spiskiej Sobocie, Popradzie, zabytkowe zespoły architektury ludowej w Żdziarze i Osturni, zabytki kultury narodowej - zespół najcenniejszych cerkiewek drewnianych oraz muzea architektury ludowej - skanseny w Starej Lubowni, Bardejowskich Kupelach, w Świdniku i Humennym. W poszczególnych zespołach zabytków miejskich i w muzeach architektury ludowej celem strategicznym jest stworzenie warunków do dłuższego pobytu turystów. Z tego względu należy zbudować ofertę dotyczącą bazy noclegowej oraz żywieniowej, a także innych usług i atrakcji turystycznych.
Najcenniejszą wizytówką terenu są bezcenne i jak na razie nienaruszone obszary górskie i podgórskie, gdzie istnieją warunki do uprawiania nietradycyjnych rodzajów turystyki i rekreacji na łonie przyrody. Na terenie Województwa Preszowskiego znajduje się pięć parków narodowych: Tatrzański PN, Pieniński PN, PN Niskie Tatry, PN Słowacki Raj i PN Połoniny. oraz dwa Parki Krajobrazowe: Karpaty wschodnie i Vihorlat. [...]"
lucyna
 

"Kulturne pamiatky Horneho Sarisa".

Postprzez lucyna » 24 kwi 2009, o 06:01

Mam pewne trudności ze zdobyciem sprawdzonych wiadomości na temat północno-wschodniej Słowacji. Internet odpada, gdyż na stronach są niedostateczne, często błędne informacje, a w przewodnikach tematy opracowane są po macoszemu, widać, że autorzy mają problemy podobne do moich. Staram się więc korzystać mimo bariery językowej z różnorakich opracowań słowackich. Jedną z ciekawszych jest wydana w 2001 r. przez Regionalna rozvojova agentur Svidnik książeczka a'la przewodnik "Kulturne pamiatky Horneho Sarisa". Jest to 62 stronicowe wydawnictwo opisujące atrakcje turystyczne trzech okresów (powiatów): Bardejowa, Świdnika i Stropkowa. To wydawnictwo czterojęczyczne: słowacko-polsko-czesko-angielskie, tłumaczenie na j.polski jest co najmniej dziwaczne aczkolwiek podoba mi się.
Oto fragment przedmowienia wprowadzający nas w walory turystyczne Górnego Szariszu.
"Ten region z jego nieocenionymi, bogatymi zabytkami historycznymi, śliczną, bogatą skarbnicą prosto niewyczerpanego przyrodnego,pejzażowo-ekologicznego piękna,stosukowo mało odwiedzają turyści. W regionie nachodzą się interesantne atrakcje ruchu turystycznego jakimi są naprz. historyczne miasto Bardejów z zabytkami które są włączone do Światowego kulturalnego dziedzictwa i słynne uzdrowisko Bardejovske Kupele.
Ważny składnikiem tego regionu są świątynie drewniane, które swoją oryginalnością,techniczno-artystycznym ukształtowaniem i znaczeniem społecznym,włączają się międzysame cenne klejnoty kulturalne Republiki Słowackiej i chroniono ich jako Narodowe zabytki kulturalne.
Bardzo atrakcyjną przestrzeń i z punktu widzenia ruchu turystycznego stwarzają eksponaty wojnowe w przestrzeni historycznej Naturalnego pola walki na Dukle, razem z pomnikami, muzeum i wieżą rozglądającą na Dukli."
Przewodniczek jest ilustrowany, dodano do niego ciekawą, dwustronną mapę: poglądową z licznymi fotografiami "Drevene kostoliky" i turystyczną Górnego Szarisza.

Spis treści:
Przedmowienie
Bardejov
- Historia i współczesność
- Najbardziej znaczące zabytki miasta
- Drewniane budowle kościelne
Svidnik
- Miasto Svidnik
- Pozostałe pamiątki kulturalne
- Muzeum wojskowe Svidnik
- Muzeum Kultury Ukraińsko-Rusińskiej
- Narodowe Pamiątki Kulturalne cerkwie drewniane
Miasto Giraltowce
Stropkov
- Stosunki naturalne
- Rozwój historyczny miasta
- Zabytki miasta
- Zabytki okolicy

Tytuł: "Kulturne pamiatky Horneho Sarisa".
Autor: Zespół
Wydanie: I
Stron: 62
ISBN: 80-88835-35-6
Wydawnictwo: Regionalna rozvojova agentura Svidnik
Svidnik 2001

"Stosunki naturalne" str. 50
"Stropkov jest ułożony w Niskich Beskidach, całokształcie geomorfologicznym Ondawvska vechowina. Zarysiem typowym rzeźby terenu są równoległe, kulisowo uporządkowane pasma z mocnych piaskowców i łupków, oddzielone podłużnymi dolinami. samo miasto ułożone jest w tnz. Stropkowskiej brazde (bruździe), którą tworzą warstwy fliszu, piaskowce, zlepieńce, glina łupkowa i napływu grubego żwiru i gliny.
Samym wysokim punktem w okolicy jest góra Bana z kotą 526 metrów nad morzem [...]."

"Zabytki okolicy" str. 60-61
Cerkiew drewniana św. Paraskewy we wsi Potoky zbudowana w 1773 roku należy do systemu Wschodniosłowiańskich drewnianych kościółków ogłoszonych za narodowy zabytek kultury. Trójdzielna budowa z bali drewnianych składa się z pomieszczenia ołtarzowego, głównej nawy i podwieża. Przykryta jest gontowym dachiem. Na dwieżą i dachiem są cebulki barokowe zakończone dekoratywnie kutym żelaznym krzyżem. Cerkiew ogrodzono niskim kamiennym murem. Przy kościle jest nowsza dzwonnica konstrukcji kolumnowej, w górnej części pobita deskami, przykryta gontowym dachiem z cebulką. Na dzwonnicy jest dzwon z 1839 roku ze sig. Pawła Snitca. Wewnątrz kościoła uchowali się fragmenty malowidła ściennego przeważająco z roślinnym ornamentem. Dominantę kościoła tworzy ikonostas z 1773 roku, drewniana architektura trzyszeregowa , w środku są wrota carskie, zdobione bogatą rzeźbą w drewnie, która jest różnokolorowo polichromowana. [...].
lucyna
 

"Skanzen vo Svidniku"

Postprzez lucyna » 26 kwi 2009, o 18:54

Dziś w muzeum kultury ukraińsko-rusińskiej w Świdniku kupiłam wyjątkowo ładnie wydany przewodnik muzealny "Skansen vo Svidniku". Skansen jest godny polecenia (fotorelację znajdziecie w dziale poświęconym relacjom w wątku połazęgowiska), znajdują się tu trzy ekspozycje: etnograficzna, historyczna i galeria im. Dezydera Millego. Skansen zajmuje 10ha na których umieszczono 50 obiektów: domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, młyn wodny nad potokiem i wiatrak, szkoła, remiza strażacka, karczma,wiejski sklep, warsztat kowalski, targowisko i piękna cerkiew z 1766 r z Novej Polianki z dzwonnicą, kaplica i dwa krzyże. Corocznie w skansenie odbywają się imprezy folklorystyczne na których w ramach programu "Skarby narodu" prezentuje się tradycyjne obyczaje.
Przewodnik w twardej oprawie wydany jest na doskonałym papierze w języku słowackim, dużą część materiału przetłumaczono na j.ukraiński. Zawiera bogatą dokumentacje fotograficzną, w tym wyjątkowo interesujące zdjęcia archiwalne, rysunki i ryciny. Ma 126 stron. Autorem przewodnika jest Miroslaw Sopoliga, recenzentami byli: Miron Mikita i Iveta Zuskinova.

Spis treści:
Zaproszenie do muzeum
Wstęp
Z historii muzeum
Symbioza pomiędzy człowiekiem, a przyrodą
Zwiedzanie ekspozycji
Zakończenie
Bibliografia
Wpisy do kroniki
(Tłumaczenie koślawe moje)
Przewodnik można kupić w skansenie za złotówki, kosztuje 2.90 euro

Tytuł: "Skanzen vo Svidniku"
Redakcja: Miron Mikita, Iveta Zuskinova
Wydanie: I
Stron: 128
ISBN: 978-80-89392-02-5
Wydawnictwo: Slovenske narodne muzeum Muzeum ukrajinskej kultury vo Svidniku
Svidnik 2008
lucyna
 

"Bardejów i okolice przewodnik turystyczny"

Postprzez lucyna » 27 kwi 2009, o 11:45

Jednym z najpiękniejszych słowackich miast jest Berdejów i jego dzielnica Bardejowskie Kupele. Zachował się tu przepiękny średniowieczny układ urbanistyczny: rynek z ratuszem i zabytkowymi kamieniczkami otoczony fortyfikacjami: murami miejskimi oraz basztami, bazylika św. Idziego, część dzielnicy żydowskiej, Bardejowska Kalwaria. Całość wygląda wyjątkowo interesująco, jakby wyłoniła się z filmu historycznego. Czasami dzieciom rynek bardiowski kojarzy się z tym z bajki o Rumcajsie. Rzeczywiście plac ratuszowy otoczony jest z trzech stron 46 piętrowymi, wąskimi kamieniczkami z centralnie położonym gotycko-renesansowym ratuszem, z znajdującym się we wschodniej pierzei rynku wyniosłym kościołem św. Idziego. Wnętrze świątyni słynie z pięknych gotyckich skrzydłowych ołtarzy. System fortyfikacyjny jest odrestaurowany, przepięknie wyglądają baszty: Prochowa, Gruba, Czerwona, Szkolna, Klasztorna, Prostokątna, Górna Brama z Barbakanem i zwodzonym mostem. Jest i dom kata z XVI w ,i budynek słynnej Szkoły Humanistycznej. Bardejów jest nie przez przypadek od 1986 r na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Przewodnik "Bardejów i okolice przewodnik turystyczny" ukazał się w języku polskim. Jest to wydawnictwo Miasta Bardejów, można go było kupić w informacji turystycznej. Bezprzecznie jest to najlepsza książka przedstawiająca atrakcje turystyczne Brdejowa, Bardejowskich Kupeli i bardejowskiego powiatu. Dodano do niej plan obejmujący historyczną część miasta. Książeczka jest kompendium wiedzy o historii, współczesności, zabytkach, życiu kulturalnym i społecznym północno-wschodniej Słowacji. Jest bogato ilustrowany, przedstawiono na fotografii bądź rycinie każdą omawianą atrakcję. Do przewodnika dołączono mapę poglądową przedstawiającą zabytkowy rynek.

Spis treści
Słowo wstępne
Ogólne informacje oraz dane o republice Słowackiej
Ogólne informacje oraz dane o mieście Bardejów oraz Bardejowskich Kupelach
Historia jest wieczna
Dzieła naszych przodków są stale interesujące
Hobby i wypoczynek
Dobre spanie i wartościowe wyżywienie wzmacnia
Wszędzie można coś zobaczyć i przeżyć
W przyrodzie odżyjesz nie tylko fizycznie
Historię i tradycję trzeba zachować
Zakończenie

Tytuł: "Bardejów i okolice przewodnik turystyczny"
Praca zbiorowa
Wydanie:
Stron: 92
ISBN:
Wydawnictwo: Miasto Nardejov
Bardejov 2006

str. 35

"System fortyfikacyjny - mury miejskie oraz baszty
Jednym z najdoskonalszych średniowiecznych systemów fortyfikacji miejskich w Słowacji był system murów obronnych Bardejowa. Dzisiaj należy on do najbardziej zachowanych systemów fortyfikacyjnych i zalicza się do europejskiego funduszu spuścizny kulturowej.
Sfortyfikowanie miasta przebiegało w trzech fazach. Pierwsza rozpoczęła się w 1352 roku i należy do najważniejszych w historii miasta.
Żeby zapewnić spokojny rozwój miasta król Ludowit zezwolił miasto otoczyć murami. Wokół miasta postawiono mury z trzema głównymi bramami miejskimi. Po stronie południowej była Górna Brama, po zachodniej Vallowa oraz po północnowschodniej Brama Dolna. Pośrodku północnej części była jeszcze mała brama. Mur obronny wzmacniały prostokątne baszty. Obronność systemu wzmacniała fosa.
Drugą fazę budowy rozpoczęto w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku. Główny mur obronny wzmocniono murowanym pomostem, poszerzono fosę, oraz wybudowano drugi kamienny równoległy do fosy mur. Bramy wejściowe posiadały zwodzone mosty. Większość baszt wybudowano na przełomie XV i XVI.
Do miasta wchodziło się czterema bramami. Ze względu na bezpieczeństwo oraz żeby udaremnić ewentualne ataki do miasta w każdy dzień wchodziło się inną bramą, którą wybierano zawsze konkretnego dnia. Wokół murów była fosa. Pierwotnie system fortyfikacyjny zawierał 18 baszt, do dziś zachowało się siedem.
Trzecia faza przebiegała do połowy XVI wieku. Podczas tureckich najazdów zwrócono uwagę na doskonalenie umocnienia bram miejskich poprzez wybudowanie barbakanów. Ostatnią czynność budowlaną wzmacniającą obronność odnotowano w XVII wieku, kiedy to wojskowe znaczenie fortyfikacji upadło. Odbudowę fortyfikacji miejskiej zaczęto w 1950 roku, bezpośrednio po ogłoszeniu części miasta rezerwatem pamiątkowym, która trwa do dzisiaj."
lucyna
 

"Bazylika Minor Pod Wezwaniem Św. Idziego w Bardejowie

Postprzez lucyna » 28 kwi 2009, o 07:19

Pozostańmy w urokliwym Bardejowie (Bardiowie). Znajduje się tu bazylika św. Idziego na pewno godna tego aby ją zwiedzić. Sama bryła kościoła była wielekroć przebudowywana, po katastrofalnym pożarze w 1878 r nadano jej neogotycki charakter. Wnętrze świątyni jest wyjątkowe, rzadko można spotkać takie nagromadzenie zabytków wysokiej klasy w jednym niemuzealnym pomieszczeniu. Na szczególną uwagę zasługują piękne ołtarze, w tym przepiękne tryptyki gotyckie z końca XV w. Pierwotnie było ich najprawdopodobniej 14, pozostało 11 arcydzieł. Najstarsze rzeźby pochodzące z nieistniejącego ołtarza są z lat 1390-1400. Całość robi wyjątkowe wrażenie, jest wspaniale skomponowana, najmłodszy neogotycki ołtarz główny wysokości 17 m współgra z wnętrzem i licznymi zabytkami. Na uwagę zasługują: Ołtarz Narodzenia Pańskiego z 1480-1490 ufundowany przez cech tkaczy (ołtarze są fundacji cechów), Ołtarz św.Krzyża z 1480-1490 -rolnicy, Ołtarz Siedmiobolesnej Marii Panny z tych samych lat-murarze, najstarszy z tego typu zabytków Ołtarz św. Andrzeja z lat 1440-1460 umieszczony w kapliczce tego świętego, Łuk Triumfalny z 1485 r, chrzcielnica z 1485 r., piękne renesansowe ławki z najbogatszą należącą do kata.
Te wspaniałości są opisane w przewodniku-broszurze wydanym w języku polskim, bardzo bogato ilustrowanym "Bazylika Minor Pod Wezwaniem Św. Idziego w Bardejowie", który można kupić w stoisku obok kościoła.

Tytuł: "Bazylika Minor Pod Wezwaniem Św. Idziego w Bardejowie"
Autor: Gabriel Drobniak
Wydanie:
Stron: 8
ISBN:
Wydawca: Kościół Rzymskokatolicki w Bardejowie
Bardejów 2003

"Początki katedry tej sięgają do XIII wieku. Z epoki tej pochodzi patron katedry. Około roku 1206 za panowania króla Andrzeja II, usadzili się tutaj cystersi z polskiej Koprzywnicy i powołali tutaj klasztor poświęcony św. Idziemu. Dokument królewski z 1247 r., w którym król Bela IV zatwierdza cystersom posiadanie rozległych terenów w okolicy, w okresie tym zwanej również "Terra Bardfa", jest zarówno pierwszą wzmianką pisemną o istnieniu kościoła Pod Wezwaniem Św. Idziego. Cystersi jednak w sześćdziesiątych latach XIII.wieku, z powodu zmian sytuacji politycznej, opuścili ten teren."
lucyna
 

"Sarisske muzeum v Bardejove"

Postprzez lucyna » 29 kwi 2009, o 11:28

Mi osobiście w Bardejowie najbardziej podobają się dobrze zachowane pozostałości fortyfikacji miejskich i ratusz mieszczący muzeum otoczony z trzech stron kamieniczkami. Jest to miejsce magiczne. Sam ratusz wybudowany w latach 1505-1506 w stylu gotycko-renesansowym jest wyjątkowym zabytkiem. Do tej pory czuć w nim klimat dawnych lat, możemy wyobrazić sobie iż na parterze dalej rozłożone są kramy i toczy się handel, na piętrze urzęduje rada miejska i miejska kasa, a strzegąca przestrzegania praw miejskich figura św. Rollanda nadal gwarantuje odpowiednią długość miar. Wnętrze jest po prostu piękne, szczególnie renesansowy, malowany kasetonowy sufit, ozdobne renesansowe portale, wspaniale rzeźbione drzwi, wczesnorenesansowe polichromie. W budynku Rady Miejskiej niegdyś mieściło sie muzeum żupy solnej, obecnie przekształcone w muzeum szariskie. Ekspozycja jest bardzo cenna, jej część stanowi wystawa Bardejów wolne miasto królewskie. Jest tu bardzo wiele cennych przedmiotów: gotyckie rzeźby, bezcenny i piękny ołtarz Mała Kalwaria Pawła z Lewoczy, naczynia z weneckiego szkła, wiele dokumentów, epitafia, konfesjonały, militaria, naczynia i szaty liturgiczne, portrety, meble itd itd. Pisząc to staram się korzystać z przewodnika "Sarisske muzeum v Bardejove" wydanego w języku słowackim, niemieckim, angielskim i francuskim.

Tytuł: "Sarisske muzeum v Bardejove"
Autor: Frantisek Gutek
Wydanie:
Stron: 14
ISBN:
Wydawnictwo: Metsky Urad v Bardejove
Bardejov 1993
lucyna
 

"Drevene kostoliky v okoli Bardejowa"

Postprzez lucyna » 30 kwi 2009, o 11:39

W swoich zbiorach mam bardzo dużo ciekawych folderów, broszur. Wśród nich jest 20 stronicowy mini przewodniczek-reklamówka "Drevene kostoliky v okoli Bardejowa". Jest to bogato ilustrowane wydawnictwo trójjęzyczne: słowacko-niemiecko-angielskie. Przedstawia 9 drewnianych cerkwi leżących obok Barejowa na szlaku Karpatska Drevena Cesta Slovakia. Dwie z tych perełek znajdują się w skansenie w Bardejowskich Kupelach: jedna z nich wybudowana przed 1730 r. w stylu łemkowskim pochodzi z Mukolasova, a druga stworzona w stylu bojkowskim z 1766 r z Zboja. Mi osobiście najbardziej podoba się kościół rzymk. wzniesiony około 1500 r w Hervatov'ie. Jego wnętrze pokrywają cenne polichromie z z 1665 r, zachowało się tu wiele cennych obrazów gotyckich m.in NPM wśród świętych z lat 1460-1470. Oprócz tego przedstawiono cerkiewki w Krivem z 1826 r, w Jedlince z 1763 r, Friczce z XVIII w, Lukowie-Wenecji z lat 1708-1709, Kożan z 1698 r, Troczan z 1739 r. Oczywiście tu jest zachowana ciągłość kulturowa więc wszystkie świątynie mają oryginalne wyposażenie.

Tytuł: "Drevene kostoliky v okoli Bardejowa"
Autor:
Wydanie:
Stron: 18
ISBN: 80-967489-7-1
Wydawnictwo: Foropress
Bardejov
lucyna
 

"Ziemia Sanocka i Medzilaborce przewodnik"

Postprzez lucyna » 1 maja 2009, o 09:08

Większości osób Medzilaborce kojarzą się z Andy Worholem, twórcą pop artu, znajduje się tu Muzeum Sztuki Współczesnej jego imienia. Niewiele jednak turystów wie, że na terenie tego miasteczka jest aż 7 cmentarzy z I wojny św, cerkiew prawosławna z cennymi i niespotykanymi malowidłami autorstwa Dymitrosa Leussisa I Duszana Kandriczaka, gdzie na powierzchni 1. 600 m znajduje się aż 350 ikon, kirkut. W Krasym Brodzie zaś są ruiny monastyru. Tego Krasnego Brodu nie zapomnę. Na jednym ze szkoleń Robert Bańkosz z niewinną minką zadał mi pytanie: gdzie odbywały się targi na żonę? Zbaraniałam, usiłowałam sobie przypomnieć o tej insttucji kojarzącej mi się z archaicznymi obyczajami wywodzącymi się z kultury staroruskiej ale nie potrafiłam podać nazw miejscowości, gdzie można było "kupić" sobie żonę. Najbliższe Bieszczadom były właśnie w Krasnym Brodzie.
Pora wrócić do przewodnika i pospacerować sobie po Ziemi Sanockiej i Ziemi Laboreckiej. "Ziemia Sanocka i Medzilaborce przewodnik" został wydany w ramach projektu w 2005 r. przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Przeważnie wydawnictwa samorządowe mają niewielką wartość marytoryczną, ten stanowi wyjątek. Książkę stworzyli fachowcy w swoich dziedzinach, jest to praca zbiorowa sygnowana m.in. przez Muzeum Historyczne w Sanoku, sanocki skansen, gminne ośrodki informacji turystycznej, w tym w Medzilabocach. Jest to wydawnictwo "trójjęzyczne": polsko-słowacko-angielskie bogato ilustrowane czarno-białymi zdjęciami, zawiera liczne mapki, plany. Moim zdaniem to jest ważne, ten przewodnik zawiera bardzo dużo danych teleadresowych, w chwili wydania aktualnych. Moim zdaniem jest to mini kompendium wiedzy o regionie.

Spis treści
SANOK
Wstęp
Położenie
Historia
Sanok
Muzeum Historyczne
Skansen
Pozostałe zabytki
Szlak Ikon Doliny Sanu
Szlak Ikona Doliny Osławy
Szlak Nadsańskich Warowni
Trasy rowerowe
Trasy konne
Spływ Sanem
Powiat zimą
Wyciągi narciarskie
Imprezy kulturalne
Ochrona przyrody
Punkty widokowe
Kąpieliska
Miejsca do wędkowania i grzybobrania
Noclegi
Gastronomia

MEDZILABORCE
Wstęp
Zabytki
Letnie szlaki turystyczne
Szlaki narciarskie
Noclegi
Gastronomia
Miejsca do wędkowania i grzybobrania
Imprezy kulturalne

Tytuł: "Ziemia Sanocka i Medzilaborce przewodnik"
Praca zbiorowa
Wydanie: I
Stron: 201
ISBN:
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Sanoku

Sanok 2005
str.62
"Krasny Brod
Powierzchnia: 1.511 ha
Liczba mieszkańców: 400
Pierwsza wzmianka: 1491 r.
Monaster
Ruiny klasztoru i kościoła zakonu bazylianów z XVI wieku. Pierwszy drewniany kościół został zniszczony razem z klasztorem w r. 1603. Według opowieści zbudował go Teodor Koriatowicz Podolski, troszczący się o rozwój duchowy przesiedleńców zza Karpat, których sprowadził w rejony północnowschodniego Zemplina. W roku 1752 wzniesiony został barokowy kościół dla pielgrzymów, a w 1759 roku zbudowano klasztor razem z kaplicą pod wezwaniem Cudownego Obrazu Krasnobrodzkiej Madonny. Klasztor i kościół zostały w pierwszej wojnie światowej zniszczone i od 1915 r. znajdują się w stanie ruin. Ruiny kościoła klasztornego pod wezwaniem Zstąpienia Ducha Świętego obecnie zostały zakonserwowane. Kaplica ocalała. Duża powierzchnia wokół kościoła ze starymi lipami i kasztanami służyła jako cmentarz zakonników. Na północ od kościoła znajdowała się studzienka ze zdrojowa wodą. Okolice i część sadu otoczone zostały kamiennym murem. W bibliotece klasztornej znajdowało się około dwóch tysięcy tomów rozmaitych książek w kilku językach. W większości był to prezent od A. Duchonovica.
Kaplica p.w. Cudownego Obrazu Madonny Krasnobrodzkiej.
Późnobarokowa, wzniesiona została w 1761 roku na południowy-wschód od byłego kościoła. Na późnobarokowym ołtarzu głównym z połowy XVIII wieku ulokowano ikonę Marii Dziewicy z XIV wieku w barokowym wykuwanym opakowaniu srebrnym."
lucyna
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Mapy, przewodniki i inne wydawnictwa z regionu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zarejestrowanych użytkowników i 0 gości


Loading

O F I C J A L N E    F O R U M    D Y S K U S Y J N E    S E R W I S Ó W:
               

Forum bieszczadzkieforum.pl używa plików typu cookies do poprawnego działania strony, w celach statystycznych, reklamowych, w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz by umożliwić logowanie zarejestrowanym użytkownikom. Korzystanie z forum bieszczadzkieforum.pl, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.