Stacja narciarska na Dużym Jaśle

Rośliny i zwierzęta, czyli wszystko na temat bieszczadzkiej przyrody oraz problemy i zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska i ekologią

Re: Stacja narciarska na Dużym Jaśle

Postprzez Misieg » 3 kwi 2009, o 11:31

Ankieta znając życie będzie w stylu 3x tak :mrgreen:

Mi pomysł wyciągu na Jaśle nie podoba się chociażby z czysto osobistych i estetycznych powodów - wycięcie lasu, śmieci, ludzie, zniszczenie przyrody, stacje narciarskie, potem pewnie hotele i inne kurosrty itp. bleee - to już nie będzie takie samo pasmo jak wcześniej, na pewno nie będę go odwiedzać tak często jak wcześniej.
http://picasaweb.google.com/michal.organ" - cyfrowa galeria bieszczadzka
http://pogorze.phorum.pl/index.php" - pogórzańskie klimaty, wszystko co w pogórzach piszczy
nr gg: 5476043
Avatar użytkownika
Misieg
Niedzielny turysta bieszczadzki
 
Posty: 135
Dołączył(a): 15 mar 2009, o 23:00

Re: Stacja narciarska na Dużym Jaśle

Postprzez Michał » 3 kwi 2009, o 11:38

lucyna napisał(a):...Ochrona środowiska to pojęcie bardziej techniczne odnoszące się np. do kanalizacji, oczyszczalni ścieków, gospodarki odpadami.

To o czym piszesz w niecytowanej części postu to inwentaryzacja - a nie ochrona przyrody.
Jeżeli traktujesz ochronę środowiska jako działanie czysto techniczne - to nie masz racji. To o czym piszesz, to tylko fragment - narzędzie do stwierdzenia stanu faktycznego (raczej zawsze nieaktualnego na dzień bieżący).
p.s.
- do bieszczadników
Zastanawia mnie pewna indolencja - macie pod ręką wszelkie informacje, a staracie się sami wymyślać różne dziwolągi.
Jeżeli macie ochotę choćby trochę zapoznać się z wynikami to proszę:
www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54/2/informac ... wisku.html

Pozdrawiam
Avatar użytkownika
Michał
Niedzielny turysta bieszczadzki
 
Posty: 79
Dołączył(a): 19 mar 2009, o 21:42
Lokalizacja: Opole

Re: Stacja narciarska na Dużym Jaśle

Postprzez Jan Tulin » 6 kwi 2009, o 06:16

Michał napisał(a):
lucyna napisał(a):Przed chwilą rozmawiałam z Markiem Kuziemko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie autorem projektu tzw.okrągłego stołu.

Babo
Jakie umocowanie prawne ma taki dziwoląg. A jak się nazwą Ogólnopolska Derekcja (erekcja) czegoś tam z uprawnieniem nadanym sobie samemu - to dalej będziesz siusiać w majtki?
Pewnie tak - ale odpuść sobie takie bzdety - zasyfiasz każde forum, na którym się logujesz.

Wypad

Czy płynie z nami moderator?
Dlaczego w ciekawej dyskusji muszą pojawiać się takie małe, głupie chamstwa. Takie teksty ciągną forum w dól.
Jan Tulin
 

Re: Stacja narciarska na Dużym Jaśle

Postprzez Jan Tulin » 6 kwi 2009, o 06:26

lucyna napisał(a):
Michał napisał(a):
lucyna napisał(a):Przed chwilą rozmawiałam z Markiem Kuziemko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie autorem projektu tzw.okrągłego stołu.

Babo
Jakie umocowanie prawne ma taki dziwoląg. A jak się nazwą Ogólnopolska Derekcja (erekcja) czegoś tam z uprawnieniem nadanym sobie samemu - to dalej będziesz siusiać w majtki?
Pewnie tak - ale odpuść sobie takie bzdety - zasyfiasz każde forum, na którym się logujesz.

Wypad

"Wyznaczenie obszarów NATURA 2000 i określenie celów ich ochrony opiera się wyłącznie na przesłankach przyrodniczych. Jednak sam sposób realizacji tej ochrony powinien być dostosowany do lokalnej specyfiki społecznej, gospodarczej i kulturowej. Bowem skutecznośc ochrony siedlisk i gatunków na wyznaczonych obszarach sieci zależy od akceptacji i zaangażowania gospodarzy tych terenów. Jednym z kluczowych działań jest włączanie lokalnych władz, mieszkańców i inwestorów w proces planowania zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000. Ustalenia w tym zakresie powinne być poprzedzone dyskusjami o potrzebach w zakresie ochrony, o planowanych inwestycjach, kierunkach rozwoju zainteresowanych gmin, słowem, o przyszłości obszaru"

To słowa koordynatora projektu dr Stanisława Tworka.
Uczestniczyłem w 3 konferencji organizowanej przez twórców programu "Natura 2000". potkanie prowadził dr. Stanisław Tworek. Byli przedstawiciele Lasów Państwowych, gmin bieszczadzkich i różni inni.
Ponieważ jestem zwolennikiem budowy wyciągu, pojechałem uzbrojony do walki z Zielonym rycerstwem. Tymczasem wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja dotyczaca proponowanych w Strategii zapisów. Odniosłem wrażenie, że Twórcy Strategii rozumieją potrzebę dialogu. Świetną opowieść na temat bieszczadzkiej przyrody i form jej ochrony dał Marcin Scelina z Nadleśnictwa Baligród (forumowicz roku). Gdyby takich facetów było więcej. O 'okrągłym stole" mówił nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To spokojny facet zdający sobie sprawę ze złożoności problemów. I chyba otwarty na inny głos. Zobaczymy.
Kończy się proces sporządzania strategii zarządzania obszarem, a zaczyna inny tworzenia planu ochrony. To jest odpowiednia pora na dyskusje. Nie rozumiem. Regionalna Dyrekacja Ochrony Środowiska nie ma umocowania prawnego? Nie mam zbyt duzego pojęcia o prawnych umocowaniach ale moim zdaniem tu kłania się atr. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2009, o 07:29 przez Piotr_S, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Cytowanie
Jan Tulin
 

Re: Stacja narciarska na Dużym Jaśle

Postprzez ebik » 22 cze 2009, o 17:28

W kontekście ochrony środowiska i interesów mieszkańców:
http://wyborcza.pl/1,75248,6738575,Mili ... kiego.html.

Szkoda, że pieniądze nie szły za programem Natura 2000.
Łatwo zakazywać, blokować i "odstawiać Rejtana" ...trudniej zbudować coś z sensem.

Mam wrażenie, że niektórym organizacjom zależy nie tylko na przyrodzie.
Zastanawiam się dlaczego są dofinansowane z Budżetu Państwa (przez NFOŚiGW)

Dlaczego są pieniądze na foldery oraz "działania promocyjne i edukacyjne" a nie ma na kanalizację ???

Ebik
ebik
Stonka bieszczadzka
 
Posty: 9
Dołączył(a): 10 cze 2009, o 08:59

Re: Stacja narciarska na Dużym Jaśle

Postprzez Michał » 22 cze 2009, o 21:39

ebik napisał(a):...Mam wrażenie, że niektórym organizacjom zależy nie tylko na przyrodzie.
Zastanawiam się dlaczego są dofinansowane z Budżetu Państwa (przez NFOŚiGW)
Dlaczego są pieniądze na foldery oraz "działania promocyjne i edukacyjne" a nie ma na kanalizację ???
Ebik

Coś podobnego sugerowałem w innym miejscu - ale w innym kontekście.
Natomiast co do funduszy OŚ - działają na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Fundusz jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Masz tu ze statutu funduszu z Opola:

§ 6
1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.
2. Środki Funduszu mogą być także przeznaczane na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.
3. Środki Funduszu przeznacza się na wspomaganie następujących działalności:
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
4) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych zawiązanych z
dostępem do informacji o środowisku,
5) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
6) realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
7) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną
powierzchni ziemi,
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
9) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
10) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska,
11) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc
przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
12) wspieranie ekologicznych form transportu,
13) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan
gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych
produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie
chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.
4. Środki finansowe Funduszu przeznacza się ponadto na dofinansowywanie:
1) inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych,
2) działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3) badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
4) opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw,
5) zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,
6) systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat,
7) opracowywania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru wodnego,
8) prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy,
9) innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planie działalności Funduszu , w tym na programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, plany gospodarki odpadami, plany działań krótkoterminowych, a także na realizację powyższych planów i programów,
10) zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne,
11) opracowań planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego,
12) przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska,
13) działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,
14) na wniosek starosty, gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku
możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy.

To nie wyczeruje form pomocy - ale wiąże się to bardzo z ograniczeniami w korzystaniu z funduszu (np brak możliwości "dorabiania" przy wykorzastaniu sprzętu finansowanego z funduszu itp)

Temat na inny wątek

Pozdrawiam
Avatar użytkownika
Michał
Niedzielny turysta bieszczadzki
 
Posty: 79
Dołączył(a): 19 mar 2009, o 21:42
Lokalizacja: Opole

Re: Stacja narciarska na Dużym Jaśle

Postprzez żubr » 23 cze 2009, o 19:53

Stacja powstanie prędzej czy później. Jej budowa to tylko kwestia czasu. Podstawowym problemem jak i zresztą całej Gminy Cisna jest brak wody dla całego kompleksu Stacji Narciarskiej i to jest jej głównym hamulcem. Zainteresowanych tematem proponuję bliżej przyjrzeć się temu problemowi na nastepnych spotkaniach w sprawie budowy Stacji narciarskiej na Duże Jasło. Gwarantuję, że pytanie o stosunki i zasoby wodne na terenie planowanej stacji oraz po jej ewentualnum wybudowaniu spowodują reakcję alergiczną jak na wirusa A1/H1N1.
Na pytania o źródła informacji odpowiadam od razu - nie ujawniam. Wszystko jest w gminie.
żubr
 

Poprzednia strona

Powrót do Flora i fauna Bieszczadów, ochrona środowiska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zarejestrowanych użytkowników i 0 gości


Loading

O F I C J A L N E    F O R U M    D Y S K U S Y J N E    S E R W I S Ó W:
               

Forum bieszczadzkieforum.pl używa plików typu cookies do poprawnego działania strony, w celach statystycznych, reklamowych, w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz by umożliwić logowanie zarejestrowanym użytkownikom. Korzystanie z forum bieszczadzkieforum.pl, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

cron