Umowa o małym ruchu granicznym między Polską a Ukrainą

Bieszczady Wschodnie, Borżawa, Świdowiec, Gorgany, Czarnohora

Umowa o małym ruchu granicznym między Polską a Ukrainą

Postprzez IraS » 13 maja 2009, o 17:00

Umowa o małym ruchu granicznym między Polską a Ukrainą wchodzi w życie 19 maja 2009 roku

Opracowała;
kpt. Elżbieta Pikor

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
w Przemyślu

„ Straż Graniczna na Podkarpaciu jest przygotowana do odprawiania mieszkańców strefy przygranicznej podróżujący w ramach małego ruchu granicznego.

Odprawy graniczne będą miały miejsce w 3 przejściach granicznych – Korczowa, Medyka i Krościenko. Przejścia te dysponują odpowiednimi systemami informatycznymi przeznaczonymi do doprawy podróżnych w ramach mrg.
Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach mrg – uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy i dodatkowego dokumentu paszportowego mieszkańcom strefy przygranicznej oraz pobytu w strefie do 60 dni każdorazowo, ale nie więcej niż 90 dni w okresie pół roku liczonego od dnia przekroczenia granicy.
Straż Graniczna będzie kontrolowała ;
a) zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

b) czy osoba nie figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) ( odnosi się to do mieszkańców strefy przygranicznej posiadających zezwolenie, wydane przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej)

c) czy podróżny nie stanowi zagrożenie dla porządku publicznego,
bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków
międzynarodowych Polski i Ukrainy, ani też żadnego z Państw Stron Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen.

d) czy cudzoziemiec nie przeterminował ustawowego czasu pobytu na podstawie zezwolenia mrg.

Mobilne patrole Straży Granicznej na terytorium całego kraju będą również realizowały kontrole legalności pobytu cudzoziemców w Polsce.

Każdorazowe ujawnienie faktu przebywania cudzoziemca poza strefą przygraniczną stanowi naruszenie przez niego zasad pobytu w ramach mrg.

Także, naruszeniem zasad pobytu jest, jeżeli, cudzoziemiec wjeżdża do Polski na podstawie zezwolenia mgr, a przebywa poza strefą graniczną, chociażby posiadał ważny dokument podróży n. wizę lub dokument pobytowy.

Wobec cudzoziemca, który naruszył zasad pobytu w Polsce będą stosowane sankcje m.in. decyzja zobowiązująca cudzoziemca do opuszczenia Polski ( zakaz wjazdu do RP – 1-3 lat), wydalenie cudzoziemca (zakaz wjazdu od 3 do 5 lat) i grzywny.”

W skrócie, podstawowe zasady
Umowy o małym ruchu granicznym


Zasady małego ruchu granicznego stanowią odstępstwo od ogólnych zasad regulujących kontrolę graniczną osób przekraczających zewnętrzne granice państw członkowskich Unii Europejskiej (określonych w rozporządzeniu(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice- kodeks graniczny Schengen).
Odstępstwo to zostało prawnie usankcjonowane przepisami rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen.

Umowa o małym ruchu granicznym między Polska a Ukrainą została podpisana w Kijowie w dniu 28 marca 2008 roku, zaś Protokół do niej został podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku.
Umowa ta wchodzi w życie 19 maja 2009 roku.


Głównym celem zawarcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego jest wprowadzenie
ułatwień w przekraczaniu polsko-ukraińskiej granicy przez mieszkańców strefy
przygranicznej, a także ułatwienie wzajemnych kontaktów między nimi i rozwój różnych dziedzin współpracy w strefie przygranicznej.
Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.
Ogólną zasadą jest uzyskanie w konsulatach (w Polsce - Lublin, na Ukrainie - Lwów i Łuck) zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego bez potrzeby posiadania wizy.
Zezwolenie takie może być wydane mieszkańcom strefy przygranicznej, którzy:
• posiadają ważny dokument podróży upoważniający ich do przekraczania granicy państwowej
• okażą dokumenty potwierdzające ich miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej nie krócej niż 3 lata, oraz istnienie uzasadnionych powodów dla częstego przekraczania granicy w ramach zasad małego ruchu granicznego;
• nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
• nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych polski i krainy, ani żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie podlegają zakazowi wjazdu na ich terytorium.
Pierwsze takie zezwolenie jest wydawane mieszkańcom strefy przygranicznej na okres ważności 2 lata, a kolejne na 5 lat.
Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie Zezwolenia wynosi 20 euro, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści oraz dzieci w wieku do 18 lat.
Maksymalny dozwolony czas trwania każdego nieprzerwanego pobytu w ramach zasad małego ruchu granicznego wynosi 60 dni, ale nie więcej niż łącznie 90 dni w okresie pół roku liczonego od dnia przekroczenia granicy.
Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, zawiera pouczenie, że jego posiadacz nie jest uprawniony do opuszczania strefy przygranicznej oraz że każde nadużycie podlega sankcjom.
Osoby poruszające się w ramach małego ruchu przygranicznego zobowiązane są wykupić polisę ubezpieczeniową ważną cały okres pobytu w strefie przygranicznej, lecz nie krócej niż 14 dni, a wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie może być niższa od 20 tys. Euro.
Strony umowy zobowiązały się, iż wszelkie przypadki łamania zasad małego ruchu granicznego podlegać będą sankcjom. Sankcje te będą skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz uwzględniające możliwość unieważnienia i cofnięcia zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.
2. Strefa przygraniczna
to strefa 30 kilometrów od granicy w głąb terytorium Polski i Ukrainy Jednostki podziału administracyjnego, uznane za strefę przygraniczną, są określone w załączniku do Umowy o mrg (alfabetycznie figuruje tam 1 575 miejscowości w polskiej strefie przygranicznej i 1 107 miejscowości w ukraińskiej strefie przygranicznej.
Jeżeli część którejkolwiek gminy jest położona między 30 a 50 kilometrem od linii granicy - uznaje się ją mimo to za część strefy przygranicznej.

3. Mieszkańcy strefy przygraniczne

to osoby posiadający udokumentowane miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

4. Naruszenie zasad małego ruchu granicznego

Osoby uprawnione do przekraczania wspólnej polsko – ukraińskiej granicy w ramach małego ruchu granicznego, podczas pobytu na terytorium sąsiedniego Państwa są zobowiązane do przestrzegania porządku prawnego.
W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad małego ruchu granicznego, każde z Państw umowy stosuje sankcje przewidziane w swoich przepisach wewnętrznych.
Avatar użytkownika
IraS
Administrator
 
Posty: 3329
Dołączył(a): 2 mar 2009, o 18:37

Powrót do Karpaty ukraińskie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zarejestrowanych użytkowników i 0 gości


Loading

O F I C J A L N E    F O R U M    D Y S K U S Y J N E    S E R W I S Ó W:
               

Forum bieszczadzkieforum.pl używa plików typu cookies do poprawnego działania strony, w celach statystycznych, reklamowych, w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz by umożliwić logowanie zarejestrowanym użytkownikom. Korzystanie z forum bieszczadzkieforum.pl, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

cron